Terčový pretek v lukostreľbe 25.júna a 3D pretek 3. júla v Bernolákove

Priatelia lukostrelci,

Lukostrelecký klub ELÁN a 1. lukostrelecký obchod LUK.sk Vás pozýva na lukostrelecké preteky v TERČOVEJ lukostreľbe (strieľa sa na strelnici na farebné oficiálne športové súťažné terče) dňa 25.júna 2016 / sobota/ v  lukostreleckom areáli v Bernolákove ( GPS 48°12’4.42″S 17°17’17.08″V ), ktorý sa nachádza uprostred golfového ihriska. Vítaní sú tak začínajúci rekreační strelci ako aj skúsení lukostrelci  každej vekovej kategórie (deti, ženy,muži,seniori).

ČASOVÝ HARMONOGRAM

8.30 – 9.30 príchod a prezentácia účastníkov a tréning

9.30 privítanie účastníkov, rozlosovanie na terče

10.00 – cca 12.30 streľby na terče

medzi sadami po 36 šípov bude krátka 15 min. pauza na občerstvenie

12.30 – 13.30 vyhodnotenie súťaže

Tejto súťaže sa môžu zúčastniť tak registrovaní ako aj neregistrovaní rekreační lukostrelci. Tí lukostrelci, ktorí s lukostreľbou teraz len začínajú, alebo ešte súťažne nestrieľali, budú strieľať na krátke vzdialenosti, ktoré sú prispôsobené ich skúsenostiam, možnostiam . Táto súťaž je hlavne o relaxe a zábave z lukostreľby v peknom prostredí golfového areálu a lukostrelnice klubu ELÁN. Je príležitosťou spoznať sa s inými rekreačnými či súťažnými strelcami, porovnať si športové výkony a zažiť skvelú atmosféru pre niektorých prvej lukostreleckej súťaže vôbec.

Bude sa strieľať na jednu súťažnú vzdialenosť 2 kolá, po 6 sád. Každá sada je po šesť šípov, teda spolu 36 + 36 = 72 súťažných šípov.

Upozorňujeme, že odporúčame si priniesť aspoň 8 rovnakých šípov (šípy sa ničia strieľaním), šesť je minimálny počet na súťaž v každej sade !!!

Divízie lukov, do ktorej sa môžete prihlásiť:

*tradičný luk / primitívne luky, PBHB-jazdecký luk, staromaďarský /

*longbow (dlhý tradičný luk nad 160 cm výšky (dospelí), len drevené šípy povolené v tejto kategórii)

*olympijský luk /športový luk so zameriavačom/

*kladkový luk športový (CU)

*kladkový luk lovecký (HU)

*holý luk BB / reflexný luk bez zameriavača s kovovým stredom, malé závažie /

*tradičný reflexný luk TRRB (holý športový alebo lovecký luk s reflexnými ramenami a dreveným stredom a plastovou základkou, bez závaží ako napr. aj polaris, optimo, lovecké drevené luky), aj longbow s duralovými alebo karbónovými šípmi.

Kto kde strieľa podľa veku a typu luku:

1/ deti do 12 rokov (vrátane) všetky luky spolu – strieľajú na 122 cm terč na 15 metrov

2/ Deti 13-18 rokov (vrátane) , všetky typy lukov (holý luk (BB), TRRB aj tradičný jazdecký luk a longbow) , okrem olympijského so zameriavačom a Kladkový luk strieľajú z 20 metrov na 80 cm terč (aj KL do 12 rokov) registrovaní aj neregistrovaní.

3/ Deti 13-18 rokov(vrátane) olympijský luk aj kladkový luk, ktorí sú v SLZ a/alebo 3D asociácii strieľajú z 30m na 122 cm terč.

4/ Deti 13-18 rokov (vrátane) olympijský luk aj kladkový luk rekreační neregistrovaní strelci strieľajú z 20m na 80 cm terč.

5/ Juniori/kadeti 15-18 rokov olymp. Luk ktorí sú v SLZ a/alebo 3D asociácii strieľajú zo 60m na 122 cm terč. (FITA)

6/ Ženy a muži – holý luk BB rekreační neregistrovaní strelci strieľajú z 30 metrov na 122 cm terč.

7/ Ženy a muži – holý luk (BB) registrovaní strelci, ktorí sú v SLZ a/alebo 3D asociácii

strieľajú zo 40 metrov na 122 cm terč. (FITA)

8/ Ženy a muži olympijský luk a kladkový luk CU – súťažní registrovaní aj neregistrovaní strelci, ktorí sú v SLZ a/alebo 3D asociácii , strieľajú zo 70 metrov na 122 cm terč. (FITA)

9/ Ženy a muži olympijský luk – rekreační neregistrovaní strelci, ktorí nie sú v SLZ

a/alebo 3D asociácii strieľajú z 30 metrov na 80 cm terč

10/ Ženy a muži kladkový luk HU – neregistrovaní aj registrovaní. strelci, ktorí nie sú v SLZ a/alebo 3D asociácii strieľajú zo 40 metrov na 80 cm terč .

11/ Jazdecké luky a longbow a TRRB (tradičné reflexné, lovecké luky) ženy aj muži neregistrovaní strelci ako aj súťažní registrovaní strelci , ktorí sú v SLZ a/alebo 3D asociácii , strieľajú z 30 metrov na 122 cm terč.

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci rok, v ktorom strelec dovŕši stanovený vek.( napr. 15-18r znamená že už presiahli 15 rok života alebo ešte nedosiahli 19 rok života) Hodnotiť sa bude iba veková kategória, v ktorej budú aspoň 4 strelci, v opačnom prípade sa strelci, ktorých nie je dostatočný počet, pridružia k strelcom vyššej vekovej kategórie, resp. ťažšej kategórie (napr. TRRB k BB,), resp. ženy k mužom, resp. Neregistrovaní k registrovaným strelcom.

Pre potvrdenie Vašej účasti nám prosím zašlite prihlášku prostredníctvom el. prihlasovacieho formulára, ktorý Vám príde ako link do emailu v našej databáze a to do 21.júna 2016. Pre prihlásenie na pretek vyplňte v el. Formulári požadované údaje a zaregistrujte seba, prípadne iných strelcov. Tí, čo nie sú v našej databáze lukostrelcov, môžu nám napísať na luk@luk.sk, my ich zaregistrujeme a budú im chodiť v budúcnosti emaily s pozvánkami na preteky v Bernolákove. V prípade bližších otázok k podujatiu nám neváhajte zavolať na 0910 90 90 88.

Pozor, na terčové preteky je kapacitne obmedzený počet účastníkov, preto nenechávajte si prihlášky na poslednú chvíľu, z dôvodu naplnenia kapacity môžete byť odmietnutí.